RODINNÉ DOMY
Záhorská Bystrica 23x
Devín 3x
Rusovce 1x
Ivanka pri Dunaji 1x
Prievoz 1x
Koliba 2x
Dlhé Diely 2x
Stupava 2x
Marianka 3x
Alžbetin Dvor 1x
Cesta na Devín 1x
Malý Biel 1x
Lamač 1x
HRUBÉ STAVBY
Marianka 4x
Záhorská Bystrica 2x
Lamač 1x
Stupava 1x
POLYFUNKČNÉ OBJEKTY
Kristl - Záhorská Bystrica - garážové brány
Gazdacentrum - Lamač - záhradná technika
REKONŠTRUKCIE A OPRAVY
Fasáda kostola a farského úradu v Záhorskej Bystrici
Školská kuchyňa a jedáleň v Záhorskej Bystrici
Premostenie potoku na Vlkovkách (prechod zo Záhorskej Bystrice do Marianky)
Rekonštrukcia zázemia javiska v kultúrnom dome v Záhorskej Bystrici
REKONŠTRUKCIE - RODINNÉ DOMY
Plavecký Štvrtok
Cesta na Devín
Palisády
Rača
Vysoká pri Morave
Nové Mesto
REKONŠTRUKCIE - CHATY
Zochová chata – Piesok, Limbach
BENZINOL
Mlynské Nivy - Rekonštrukcia interiérov generálneho riaditeľstva
SLOVNAFT ČSPH
Nitra - Výmena a úprava kotlov vykurovania
ÖMV ČSPH
Trenčín - Celková rekonštrukcia čerpacej stanice pohonných hmôt
SAMOOBSLUŽNÁ UMÝVAREŇ ÁUT WAP
Mlynské Nivy - Zhotovenie vyhrievania betónov proti zamŕzaniu vody v zimnom období
BIOTIKA – HOECHST
Martin - Izolácie chladiarenských vedení izoláciou amstrong
FIRMA POLYEX
Prestavba bytových a pivničných priestorov na predajné a výstavné plochy Lazaretská ul. Bratislava
FIRMA ONIMPEX
Výstavba areálu
Sídlo firmy
Ubytovací objekt
Garáže
Tenisový kurt
Fitness
Bazén
Kamenné oplotenie
KOOPERATÍVA
Štefánikova ul. BA - Maľovanie piatich poschodí administatívnej budovy po požiari a mnoho daľších stav. úprav
ZÁPADOSLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE
Čulenová ul. Bratislava - Zhotovenie interiérov na reprezentačnej vile
NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY
Rekonštrukcia sociálneho zázemia internej kliniky
OBCHODNÉ ZASTUPITEĽSTVO RUSKEJ FEDERÁCIE
Rekonštrukcia garáží
VALOR
Zlaté piesky - Rekonštrukcia troch predajných skladov
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PRROSTREDIA
Rekonštrukcie kancelárií
O. A. K.
Koliba - Výstavba penziónu
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO PODIELNIKOV DEVÍN
Rekonštrukcie objektov