Zásobovanie vodou a plynom, odvádzanie odpadových vôd, pripojenie na elektrickú sieť. Zriadime prípojky stavby podľa platnej legislatívy a noriem STN.