Realizované stavby

RODINNÉ DOMY Záhorská Bystrica 43x
Devín 3x
Rusovce 1x
Ivanka pri Dunaji 1x
Prievoz 1x
Koliba 2x
Dlhé Diely 2x
Stupava 2x
Marianka 3x
Alžbetin Dvor 1x
Cesta na Devín 1x
Malý Biel 1x
Lamač 1x
HRUBÉ STAVBY Marianka 4x
Záhorská Bystrica 2x
Lamač 1x
Stupava 1x
BYTOVÝ DOM Stupava - Dlhá ul. - 32 Bytových jednotiek
POLYFUNKČNÉ OBJEKTY Kristl - Záhorská Bystrica - garážové brány
Gazdacentrum - Lamač - záhradná technika
REKONŠTRUKCIE A OPRAVY

Fasáda kostola a farského úradu v Záhorskej Bystrici

Fasáda požiarnej zbrojnice v Záhorskej Bystrici
Školská kuchyňa a jedáleň v Záhorskej Bystrici
Premostenie potoku na Vlkovkách (prechod zo Záhorskej Bystrice do Marianky)
Rekonštrukcia zázemia javiska v kultúrnom dome v Záhorskej Bystrici

REKONŠTRUKCIE - RODINNÉ DOMY Plavecký Štvrtok
Cesta na Devín
Palisády
Rača
Vysoká pri Morave
Nové Mesto
REKONŠTRUKCIE - CHATY Zochová chata – Piesok, Limbach
BENZINOL Mlynské Nivy - Rekonštrukcia interiérov generálneho riaditeľstva
SLOVNAFT ČSPH Nitra - Výmena a úprava kotlov vykurovania
ÖMV ČSPH Trenčín - Celková rekonštrukcia čerpacej stanice pohonných hmôt
SAMOOBSLUŽNÁ UMÝVAREŇ ÁUT WAP Mlynské Nivy - Zhotovenie vyhrievania betónov proti zamŕzaniu vody v zimnom období

 

BIOTIKA – HOECHST Martin - Izolácie chladiarenských vedení izoláciou amstrong
FIRMA POLYEX Prestavba bytových a pivničných priestorov na predajné a výstavné plochy Lazaretská ul. Bratislava
FIRMA ONIMPEX Výstavba areálu
Sídlo firmy
Ubytovací objekt
Garáže
Tenisový kurt
Fitness
Bazén
Kamenné oplotenie
KOOPERATÍVA Štefánikova ul. BA - Maľovanie piatich poschodí administatívnej budovy po požiari a mnoho daľších stav. úprav
ZÁPADOSLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Čulenová ul. Bratislava - Zhotovenie interiérov na reprezentačnej vile
NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY Rekonštrukcia sociálneho zázemia internej kliniky
OBCHODNÉ ZASTUPITEĽSTVO RUSKEJ FEDERÁCIE Rekonštrukcia garáží
VALOR Zlaté piesky - Rekonštrukcia troch predajných skladov
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PRROSTREDIA Rekonštrukcie kancelárií
O. A. K. Koliba - Výstavba penziónu
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO PODIELNIKOV DEVÍN Rekonštrukcie objektov

 

 

Napíšte nám Zavolajte nám